Atp Çevre Ve Enerji Sistemleri; Enerji, çevre ve yatırım alanlarında müşterilerine hizmet sunan bağımsız bir danışmalık ve teknoloji geliştirme şirketidir.  Varlık Yönetimi, Enerji verimliliği Projeleri, Tesis ve Proses Değerlendirme, risk yönetimi, Yenilikçi Teknolojiler, Karbon Envanteri ve Enerji Risk Yönetimi gibi bir çok alanda finansal ve teknik fizibilite çalışmaları yapmaktadır. ATP Çevre ve Enerji Sistemleri Türkiye enerji piyasasında faaliyet gösteren ve göstermek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için stratejik mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

bilgi@atpenerji.com
444 85 53

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız.

KALİTE POLİTİKAMIZ

  Enerji Sektöründe olarak Kalite İle Özdeşleşmiş Bir Firma Olmak Hedefi Doğrultusunda;

  Sürekli Müşteri Memnuniyetini üst seviyede tutmak,

  Her Zaman Güvenilir Bir Firma Olmak,

  Kaliteli ürün ve hizmet vermek,

  Mevcut Durumumuzu Korumakla Yetinmeyip Her Noktada Sürekli İyileşmeyi Temel Felsefemiz Olarak Belirlemek,

  Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Sürekli Uymak,

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI

Enerji Sektöründe;

  İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına,

  Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak

  Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

  Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,

  Çalışanlarımızın öneri ve katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

  Yürürlükteki yasal mevzuata uyulmasını sağlamak,

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI 

Enerji Sektöründe; ‘Türbin ve jeneratör projelendirme, mühendislik, sistem kontrolü ve servis bakımı ile mekanik- elektrik/elektronik aksamı montaj hizmetleri‘ kapsamında faaliyet gösteren firmamızda;

   Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak,

  Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ile çevrenin korunmasını sağlamak,

  Doğal kaynak kullanımın azaltılmasını sağlamak ve çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, 

  Yasal mevzuata ve ulusal/uluslararası standartlara eksiksiz olarak uymak,

  Çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını için eğitimler gerçekleştirmek ve farkındalık sağlamak,

  Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlamak,

  Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin devamlılığını desteklemek,

Çevre Politikamızdır.

 

ENERJİ POLİTİKASI 

  Enerji Sektöründe; Her bir faaliyetimizde öncelikle enerji verimliliği  sağlamak,

  Enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde enerji verimli ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak, proje ve tasarım faaliyetlerini desteklemek,

  Enerji performans göstergesi ve hedeflerimize uygun olarak tüketim verilerimizi gerekli bilgi ve kaynağı sağlayarak izlemeyi, kayıt etmeyi ve değerlendirerek performansımızı sürekli iyileştirmek,

  Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara yerine getirmek, 

  Faaliyetlerimizde enerji, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji verimliliğini teşvik etmek,

Enerji Politikamızdır.

GENEL MÜDÜR

 

 

 

 

İŞ Ortaklarımız .