Atp Çevre Ve Enerji Sistemleri; Enerji, çevre ve yatırım alanlarında müşterilerine hizmet sunan bağımsız bir danışmalık ve teknoloji geliştirme şirketidir.  Varlık Yönetimi, Enerji verimliliği Projeleri, Tesis ve Proses Değerlendirme, risk yönetimi, Yenilikçi Teknolojiler, Karbon Envanteri ve Enerji Risk Yönetimi gibi bir çok alanda finansal ve teknik fizibilite çalışmaları yapmaktadır. ATP Çevre ve Enerji Sistemleri Türkiye enerji piyasasında faaliyet gösteren ve göstermek isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için stratejik mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

bilgi@atpenerji.com
444 85 53

Bilgi Güvenliği Hizmet Politikamız

Bilgi Güvenliği Hizmet Politikamız.

Atp Çevre Ve Enerji Sistemleri;
Değerli varlığımız olan bilgiyi zamanında, doğru ve en uygun şekilde korumak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardında belirtilen ilkeleri benimsemiş ve uygulamaya almıştır. Kurumun varlığı, hizmet sürekliliği ve sektördeki itibarının korunması için, aşağıda belirtilen hususları BGYS Kapsamında güvenlik politikaları olarak kabul etmiştir:

  • Şirketimizin bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumak,
  • Bilgi varlıklarımızı, yönetim strateji ve hedeflerine uygun kullanmak,
  • Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve üçüncü taraflarla gizlilik sözleşmeleri yaparak kurum ve müşteri bilgilerini korumak,
  • Bilgi güvenliğimizi tehdit eden iç/dış riskleri sistematik olarak yöneterek riskleri en aza indirmek,
  • Bilgi güvenliği konusunda iç/dış tarafların farkındalığını yaratmak,
  • Güvenlik ihlallerini kayıt altına alarak ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Kurumumuzun belirlediği fiziksel ve teknik güvenlik politika ve kurallarını uygulamak,
  • Bu politika ve kuralların güncelliğini kontrol ederek değişiklik konusunda ilgilileri bilgilendirmek,
  • Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğini sağlayacak plan ve tatbikatları gerçekleştirerek kritik bilgilere erişimi sağlamaktır.
  • Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemini tüm süreçlerde etkin şekilde uygulamak ve gözden geçirerek sürekli iyileştirmektir.

İŞ Ortaklarımız .